Kurs operatora podestów ruchomych wolnobieżnych

Samojezdne podesty ruchome co raz częściej pojawiają się w miejscach pracy ze względu na dużą wygodę obsługi oraz na szeroki wachlarz zastosowań.
Zgodnie z przepisami prawa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001roku w sprawie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. /Dz. U. nr 79 poz. 849  każda korzystająca z nich osoba powinna być odpowiednio do tego przeszkolona, a także powinna posiadać stosowne uprawnienia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ustawie o dozorze technicznym, każdy operator podestów ruchomych, musi posiadać odpowiednie uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego lub Certyfikowane Instytucje Szkoleniowe .

Celem kursu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące podesty ruchome kategorii IP – podesty ruchome przejezdne wolnobieżne, podesty ruchome samojezdne, podesty ruchome przewoźne. Powyższy kurs ma za zadanie zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej przy obsłudze podnośników przygotować słuchaczy do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego uzyskując uprawnienia do samodzielnego obsługiwania podestów.

Warunki do spełnienia:

 • Kandydat na operatora musi mieć ukończony 18 rok życia.
 • Kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie umożliwiające pracę na stanowisku operatora podestów ruchomych.

PROGRAM SZKOLENIA 32h:

 • Wymagania kwalifikacyjne dla obsługujących UTB
 • Rodzaje urządzeń transportu bliskiego.
 • Parametry eksploatacyjne.
 • Pojęcie stateczności urządzenia.
 • Budowa urządzenia.
 • Mechanizmy oraz ich budowa i działanie.
 • Urządzenia zabezpieczające stosowane w UTB.
 • Wyposażenie elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne.
 • Obsługa UTB.
 • Praca w specyficznych warunkach.
 • Warunki bezpiecznej pracy.
 • Bhp przy obsłudze.
 • Niebezpieczne uszkodzenie, nieszczęśliwy wypadek.

Uczestnik po zakończonym szkoleniu podchodzi do egzaminu i ubiega się o nadanie uprawnień przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Po zakończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne (ważne bezterminowo) uprawniające do obsługi danej kategorii urządzeń.

Kursant zdobywa uprawnienia kat. I P na jeden typ podestów.

 • podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (tzw. podnośniki nożycowe),
 • podesty ruchome przewoźne (tzw. pająki podczepiane pod samochód),
 • podesty ruchome samojezdne (montowane na pojeździe – podnośniki koszowe).

Skontaktuj się z Nami

Dyrektor Zarządzający
e-mail: biuro@cst.olsztyn.pl
Tel.: +48 502-122-238

Główny Specjalista ds. BHP i P.Poż.
e-mail: m.rudzinski@cst.olsztyn.pl
Tel.: +48 733-931-130