Kurs operatora suwnic kat. IIS

Aby obsługiwać suwnice, czyli dźwignice wykorzystywane powszechnie w transporcie i różnych gałęziach przemysłu, wymagany jest posiadanie odpowiednich uprawnień.

Do podjęcia pracy na stanowisku operatora suwnicy wymagane są uprawnienia operatora suwnic w oparciu o  rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.) . Warunkiem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed komisją egzaminacyjną, Urzędu Dozoru Technicznego. Brak uprawnień naraża zarówno operatora, jak i pozostałych pracowników na zagrożenia. Zadaniem pracodawcy jest zapewnienie swoim podwładnym odpowiedniego przeszkolenia oraz warunków pracy zgodnych z aktualnymi przepisami BHP.

Firma CST Consulting zaprasza serdecznie na kurs operatora suwnicy kategorii IIS.

Cel kształcenia:

Podstawowym celem takie kursu jest  przekazanie kursantom wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego dającego uprawnienia operatora.

IIS – suwnice, wciągniki i wciągarki hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo o oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

Duży nacisk kładziemy na bezpieczne wykonywanie pracy. Nasza wykwalifikowana kadra dydaktyczno-wykładowa oraz instruktorska gwarantuje przekazanie kompletnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych.

Program Szkolenia:

 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Ogólne wiadomości o suwnicach
 • Budowa suwnic
 • Obsługa suwnic
 • Awarie suwnic
 • Maszynoznawstwo specjalistyczne: budowa, eksploatacja
 • Suwnice specjalistyczne
 • Znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi: czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy, sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia i specjalnych, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających, hamulców itp.
 • Niebezpieczne uszkodzenie nieszczęśliwy wypadek- procedura postępowania.
 • Współpraca z hakowymi.
 • BHP przy obsłudze urządzeń.
 • Zajęcia praktyczne

Warunki do spełnienia:

 • Kandydat na operatora musi mieć ukończony 18 rok życia.
 • Kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie umożliwiające pracę na stanowisku operatora suwnic IIS.

Po zakończeniu kursu oraz pozytywnym zdaniu egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego każdy operator uzyska bezterminowe zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające go do obsługi w/w urządzeń.

Jesteśmy przekonani, że jakość naszych szkoleń nie zawiedzie Państwa oczekiwań.

Skontaktuj się z Nami

Dyrektor Zarządzający
e-mail: biuro@cst.olsztyn.pl
Tel.: +48 502-122-238

Główny Specjalista ds. BHP i P.Poż.
e-mail: m.rudzinski@cst.olsztyn.pl
Tel.: +48 733-931-130