Szkolenia „team building”

Team Building jest szkoleniem kompetencji interpersonalnych. Jego celem jest zbudowanie zgranego, bezkonfliktowego i efektywnego zespołu. Zawiera elementy gier lub łamigłówek, których rozwiązanie wymaga kooperacji oraz zaangażowanie całego zespołu. Przebieg współpracy jest na bieżąco obserwowany przez trenera, który następnie omawia ją  z uczestnikami. Informacja zwrotna, bazująca na obserwacji sposobu i dynamiki współpracy w czasie rzeczywistym, jest najbardziej kluczowym elementem i pozwala wyselekcjonować oraz utrwalić pożądane, pro-zespołowe zachowania. Dzięki temu poszczególni pracownicy uczą się, że korzyści ze współpracy przewyższają korzyści z rywalizacji oraz że jako zespół.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji w zakresie skutecznej komunikacji w zespole oraz budowy efektywnego zespołu.

Uczestnicy podczas szkolenia z budowania zespołu (team building) :

  • zapoznają się z etapami funkcjonowania zespołu
  • poznają jak zbudować efektywny zespół
  • poznają dynamikę grupową i elementy procesu grupowego
  • przećwiczą zachowania w zespole
  • zapoznają się ze znaczeniem komunikacji jednostronnej i dwustronnej
  • przećwiczą udzielanie informacji zwrotnej
  • zdiagnozują swój styl komunikowania się na podstawie teorii C. G. Junga
  • kreślą własne czynniki motywujące i demotywujące
  • poznają aspekty monitorowania zadań w zespole i przekazywania informacji
  • wybrane osoby poprowadzą elementy prowadzenia dyskusji

Bezpośrednimi korzyściami, płynącymi ze szkolenia team buildingowego jest stworzenie zgranego zespołu, w którym każdy z członków nie tylko zdaje sobie sprawę z profitów pracy zespołowej, ale również stosuje tę wiedzę na co dzień. Ludzie uczą się sami dbać o zdrowe, bezkonfliktowe środowisko pracy oraz chętnie rezygnują z rywalizacji między sobą na rzecz współpracy.

Dodatkowo, dzięki dobrej zabawie i nieformalnej atmosferze, ludzie potrafią się wyluzować i otworzyć na innych. Często wychodzą poza sztywne, profesjonale ramy, nawiązują dialog i poznają się z innej strony, co jest niezwykle istotne w budowaniu zdrowych, międzyludzkich relacji.

Skontaktuj się z Nami

Biuro
e-mail: biuro@cst.olsztyn.pl

Główny Specjalista ds. BHP i P.Poż.
Michał Rudziński
e-mail: m.rudzinski@cst.olsztyn.pl
Tel.: +48 733-931-130