Opracowanie Oceny Ryzyka Zawodowego

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom bezpieczeństwa na każdym stanowisku pracy. Dlatego też jest on zobligowany do stworzenia oceny ryzyka zawodowego. Jest to wymóg zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650).

Wychodząc na przeciw klientom  firma CST Consulting sprawnie przeprowadzi:

 • audyt i pomoc w opracowaniu nowej dokumentacji oceny ryzyka,
 • audyt i analizę istniejącej dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,
 • aktualizację istniejącej dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,
 • wykonanie oceny ryzyka zawodowego różnymi metodami według potrzeb klienta.

Definicja ryzyka zawodowego

Poprzez ryzyko zawodowe należy rozumieć prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, które mogą zagrażać bezpieczeństwu lub zdrowiu pracowników realizujących swoje zawodowe obowiązki.

Cel oceny ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego ma na celu oszacowanie wystąpienia zagrożeń oraz określenie poziomu dopuszczalności ryzyka. W przypadku, gdy ryzyko przekracza dopuszczalny poziom, obowiązkiem pracodawcy jest określenie i wdrożenie takich środków ochrony, które zmniejszą poziom ryzyka lub wyeliminują go w ogóle.

Etapy opracowywania Oceny Ryzyka Zawodowego obejmują

 • zebranie informacji niezbędnych do oceny ryzyka zawodowego (m.in. realizowanych zadań, o osobach na danym stanowisku, o wykorzystywanych maszynach i urządzeniach),
 • identyfikacja zagrożeń,
 • oszacowanie ryzyka zawodowego (m.in. określenie potencjalnych zagrożeń, prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia),
 • opracowanie działań służących eliminowaniu ryzyka (zastępowanie niebezpiecznych procesów rozwiązaniami redukującymi zagrożenia, stosowanie odpowiednich środków ochronnych, wprowadzanie dodatkowych rozwiązań zabezpieczających),
 • stworzenie dokumentacji oceny ryzyka.

Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego

Pracodawcy powinni pamiętać o systematycznej aktualizacji oceny ryzyka zawodowego. Dotyczy to przypadków:

 • tworzenia nowych stanowisk pracy,
 • wprowadzania zmian w dotychczas stosowanych środkach ochronnych,
 • wprowadzania zmian organizacyjno-technologicznych,
 • wystąpienia zdarzenia wypadkowego na stanowisku pracy.

Ocena ryzyka zawodowego – szybko, sprawnie, fachowo – zweryfikujemy i ocenimy każde stanowisko. Profesjonaliści z CST Consulting sprawnie przeprowadzą profesjonalną ocenę ryzyka zawodowego i sporządzą wymaganą dokumentację w taki sposób, że organy kontrolujące nie będą miały zastrzeżeń.

– zapraszamy do współpracy.

Skontaktuj się z Nami

Biuro
e-mail: biuro@cst.olsztyn.pl

Główny Specjalista ds. BHP i P.Poż.
Michał Rudziński
e-mail: m.rudzinski@cst.olsztyn.pl
Tel.: +48 733-931-130