Sporządzanie dokumentacji powypadkowej

Opracowywanie dokumentacji powypadkowej

Wypadek przy pracy może mieć miejsce w każdej firmie i jest nagłym zdarzeniem, wywołanym przyczyną zewnętrzną. Takie zdarzenie obliguje firmę do sporządzenia dokumentacji powypadkowej.

Oferujemy Państwu wykonanie profesjonalnego postępowania powypadkowego i sporządzenie dokumentacji powypadkowej, a także współpracę z ZUS-em i GUS-em, ułatwiając przebrnięcie przez cały proces, który często kosztuje pracodawców wiele czasu.

Definicja wypadku przy pracy

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.), wypadek przy pracy definiowany jest jako nagłe zdarzenie spowodowane zewnętrzną przyczyną, a którego skutkiem jest uszczerbek lub śmierć pracownika.

Wypadek przy pracy może dotyczyć sytuacji:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem czynności / poleceń od przełożonego,
 • podczas lub w związku z wykonywaniem czynności – bez polecenia przełożonego,
 • w czasie drogi między siedzibą firmy a miejscem wykonywania obowiązków wynikających z umowy o pracę.

Co obejmuje dokumentacja powypadkowa?

W skład dokumentacji powypadkowej wchodzą:

 • Protokół powypadkowy
 • Karta wypadku dla pracowników bez umowy o pracę
 • Statystyczna Karta Wypadku
 • Karta wypadku, który miał miejsce w drodze do pracy lub w czasie powrotu do domu
 • Karta rejestracji zdarzenia
 • Wyjaśnienia poszkodowanego
 • Informacje uzyskane od świadka zdarzenia
 • Postanowienie i polecenie
 • Do powstania pełnej dokumentacji, konieczne są:
  • powołanie zespołu powypadkowego
  • sfotografowanie i wykonanie szkiców z miejsca wypadku
  • pozyskanie niezbędnych informacji od poszkodowanego oraz świadków zdarzenia
  • zgłoszenie się do zakładu opieki zdrowotnej o informacje dotyczące obrażeń, jakich doznał poszkodowany
  • właściwa klasyfikacja prawna
  • protokół, w którym znajdą się również przyczyny zdarzenia
  • zarządzenie, które umożliwi wyeliminowanie albo ograniczenie prawdopodobieństwa pojawienia się podobnych zdarzeń w przyszłości
  • statystyczna karta wypadku przy pracy
  • obowiązkowy do założenia rejestr wypadków przy pracy
  • dokumentacja dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która umożliwi ubieganie się o świadczenia należne pracownikowi z racji posiadanego przez niego ubezpieczenia

Jeżeli jednemu z pracowników Państwa firmy przydarzył się wypadek, a nie jesteście Państwo pewni jakie kroki formalne należy podjąć w tej sytuacji, warto zainteresować się naszą ofertą. Zapewniamy, że jesteśmy przygotowani z zakresu prawa pracy i pokrewnych dziedzin, posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz szerokie grono usatysfakcjonowanych klientów. Dzięki temu możemy tworzyć dokumentacje powypadkowe i pomagać w kwestiach formalnych z gwarancją dobrze wykonanej pracy.

Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z Nami

Biuro
e-mail: biuro@cst.olsztyn.pl

Główny Specjalista ds. BHP i P.Poż.
Michał Rudziński
e-mail: m.rudzinski@cst.olsztyn.pl
Tel.: +48 733-931-130