Szkolenie Antystresowe

Stres jest bardzo istotną i powszechną uciążliwością związaną z miejscem pracy. Może on nie tylko rujnować zdrowie pracowników, ale też kondycję firmy. Ten dobry nas motywuje, ten szkodliwy blokuje w działaniach, utrudnia osiąganie celów, niszczy. Problemy związane z pracą oraz ciągły pośpiech towarzyszący współczesnemu człowiekowi to jedno z najczęstszych źródeł stresu. To każdy rodzaj sytuacji zawodowej, która oddziałuje na pracownika na drodze mechanizmów psychofizjologicznych, powodując zakłócenia w jego funkcjonowaniu zawodowym oraz zaburzenia w stanie zdrowia

Stres w pracy powstaje, gdy pracownicy odczuwają dyskomfort psychiczny dotyczący warunków i wymagań pracy w sytuacji, gdy warunki i wymagania te przekraczają ich możliwości radzenia sobie z nimi w danym momencie.

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu przekazanie skutecznych metod zarządzania stresem w pracy i poznanie skutecznych technik radzenia sobie ze stresem w pracy oraz wzrost umiejętności radzenia sobie ze stresem w życiu zawodowym oraz codziennym.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest skierowane do osób szczególnie narażonych na wyczerpanie emocjonalne i wypalenie zawodowe ze względu na charakter wykonywanej pracy oraz dla osób które chcą zrozumieć stres i świadomie wykorzystywać go dla polepszania swojego codziennego funkcjonowania

KORZYŚCI DLA FIRMY:

 • Zwiększenie produktywności;
 • Lepsza efektywność pracowników;
 • Zwiększenie motywacji pracowników;
 • Lepsza komunikacja w działach;
 • Zwiększenie zadowolenia klientów z poziomu obsługi

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW:

 • Świadomość własnego wzorca reakcji na stres.
 • Skuteczne radzenia sobie ze stresem w sytuacji wymagającej podjęcia natychmiastowej decyzji.
 • Radzenia sobie w sytuacjach przeciążenia.
 • Zwiększanie kontroli nad czynnikami wywołującymi stres zawodowy.
 • Wzmacnianie wiary w siebie.
 • Zmiana nastawienia i percepcja względem stresu;
 • Nabranie umiejętności redukcji napięcia emocjonalnego;

Skontaktuj się z Nami

Biuro
e-mail: biuro@cst.olsztyn.pl

Główny Specjalista ds. BHP i P.Poż.
Michał Rudziński
e-mail: m.rudzinski@cst.olsztyn.pl
Tel.: +48 733-931-130