Kurs bezpieczna obsługa zawiesi (hakowy)

Na ogół nie ma technicznej możliwości zamocowania ładunku bezpośrednio na haku żurawia. Dlatego stosuje się osprzęt pomocniczy. Głównym elementem stosowanym do mocowania ładunku są zawiesia. Sposób zamocowania ładunku na zawiesiach jest zależny od masy ładunku, położenia jego środka ciężkości, a także wymiarów, kształtu i jego położenia. Operator musi dbać o dobry stan zawiesi.

Praca hakowego wiąże się z dużym niebezpieczeństwem  przy zaczepianiu, transportowaniu i odczepianiu ładunku,   w oparciu o  rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.) – zalecane jest odbycie szkolenia na obsługę zawiesi w celu poprawy bezpieczeństwa na stanowisku hakowego.

Centrum Szkoleniowo – Treningowe Consulting pragnie zainteresować Państwa szkoleniem z obsługi zawiesi na stanowisku pracy hakowego.

Celem szkolenia jest przekazanie niezbędnych informacji w zakresie prawidłowej obsługi zawiesi, a przede wszystkim :

  • Wiadomości wstępne oraz zagrożenia związane z obsługą zawiesi
  • Bezpieczną pracą w zakresie transportu materiałów i innych przedmiotów
  • Charakterystyka narzędzi zawiesi
  • Przegląd zawiesi oraz ich eksploatacja
  • Obowiązki hakowego
  • Znajomością sposobów i metod współpracy z operatorem oraz umiejętnością sygnalizacji.
    Zagadnienia BHP przy pracy hakowego

Po ukończeniu kursu zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz. U.  poz. 186) wystawiane jest dla każdego kursanta zaświadczenie o ukończeniu kursu na obsługę zawiesi-hakowy.

Jesteśmy przekonani, że jakość naszych szkoleń nie zawiedzie Państwa oczekiwań.

Skontaktuj się z Nami

Biuro
e-mail: biuro@cst.olsztyn.pl

Główny Specjalista ds. BHP i P.Poż.
Michał Rudziński
e-mail: m.rudzinski@cst.olsztyn.pl
Tel.: +48 733-931-130