Zabezpieczanie i usuwanie wyrobów zawierających AZBEST

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 216 z dn. 31.10.2005., poz. 1824), pracodawcom zatrudniającym pracowników przy usuwaniu lub zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest, stawiane są szczegółowe wymagania odnośnie zapewnienia bezpiecznych warunków prowadzenia tych prac. Zarówno pracodawcy jak i pracownicy zatrudnieni przy pracach w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest oraz osoby kierujące takimi pracownikami powinni być odpowiednio przeszkoleni.

W tym celu CST Consulting specjalnie dla państwa przygotowało szkolenia mające na celu bezpieczne wykonywanie prac przy materiałach zawierających azbest.

Cel Szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
 • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
 • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Metody i środki dydaktyczne

Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych metod przekazywania wiedzy. Wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, prace w małych grupach, case study, podsumowania, mini wykład. Istnieje również możliwość skorzystania z formy samokształcenia kierowanego.

Program Ramowy:

 • Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem.
 • Zastosowanie azbestu.
 • Identyfikacja wyrobów i innych materiałów zawierających azbest; metody identyfikacji (pobieranie próbek i ich analiza).
 • Przypadki, w których należy zabezpieczyć wyroby z zawartością azbestu, oraz przypadki, w których konieczne jest usuwanie takich wyrobów; ocena stanu technicznego wyrobów i innych materiałów z zawartością azbestu.
 • Zagrożenia dla zdrowia związane z pracami wykonywanymi w styczności z materiałami zawierającymi azbest i działania profilaktyczne.
 • Sprzęt techniczny, narzędzia i wyposażenie stosowane podczas prowadzenia prac związanych z zabezpieczeniem lub usuwaniem wyrobów z zawartością azbestu.
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest, w tym podczas zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest.
 • Zasady higieny osobistej i profilaktyki zdrowotnej związane z pracą w kontakcie z azbestem.

Osoba, po ukończeniu szkolenia otrzyma uprawnienia do wykonywania prac takich jak:

 • usuwanie pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowych
 • prace wyburzeniowe i rozbiórkowe obiektów zawierających azbest
 • oraz wszystkie inne pracę z zakresu użytkowania i usuwania azbestu

Zaświadczenie upoważnia do pracy przy azbeście na terenie całej Polski

Skontaktuj się z Nami

Biuro
e-mail: biuro@cst.olsztyn.pl

Główny Specjalista ds. BHP i P.Poż.
Michał Rudziński
e-mail: m.rudzinski@cst.olsztyn.pl
Tel.: +48 733-931-130