Aktualności

Badania profilaktyczne i szkolenia BHP

Badania profilaktyczne i szkolenia BHP

Badania profilaktyczne i szkolenia BHP Stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 1 kwietnia 2020 r. w zakresie: utraty mocy Stanowiska […]

Szczegóły
Zmiany w przepisach Kodeksu pracy od 4 maja 2019

Zmiany w przepisach Kodeksu pracy od 4 maja 2019

Zgodnie z wprowadzoną zmianą w przepisach, pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących – art. 221 § 1 […]

Szczegóły
Czy można monitorować pocztę elektroniczną pracowników ?

Czy można monitorować pocztę elektroniczną pracowników ?

Od maja 2018 r. Kodeks pracy mówi wprost, że jest dopuszczalne monitorowanie poczty elektronicznej pracowników. art. 22(3) kp § 1. […]

Szczegóły
Zamiany w sposobie wypłat wynagrodzenia pracownikom

Zamiany w sposobie wypłat wynagrodzenia pracownikom

Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz […]

Szczegóły
Od 2019 r. akta osobowe w 4 częściach. Jak podzielimy dokumentację pracowniczą po zmianach ?

Od 2019 r. akta osobowe w 4 częściach. Jak podzielimy dokumentację pracowniczą po zmianach ?

Najnowszy projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej (z 13 września 2018 r.) zakłada nowy […]

Szczegóły
Świadectwo pracy – zmiany 2019

Świadectwo pracy – zmiany 2019

Zgodnie z nowelizacją przepisów, pracodawca oprócz świadectwa pracy, będzie miał obowiązek przekazania pracownikowi dodatkowych informacji o nowym sposobie przechowywania akt […]

Szczegóły
Jakie dokumenty pracownicze będzie można przechowywać przez 10 lat

Jakie dokumenty pracownicze będzie można przechowywać przez 10 lat

Wobec aktualnego obowiązku przechowywania dokumentacji pracowniczej przez 50 lat istotną zmianę przewiduje nowe brzmienie art. 94 ust. 9b) k.p.

Szczegóły