Opracowywanie projektów dotowanych z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych po raz kolejny daje możliwość ubiegania się o środki pomocowe na inwestycje związane z poprawą BHP w firmach. Pod tym hasłem kryje się program obejmujący działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, a w jego ramach finansowane są projekty o charakterze doradczym, projekty inwestycyjne i doradczo-inwestycyjne.

Firma CST Consulting Sp. z o.o. jako Ośrodek doradczy oferuje kompleksowe wsparcie i doradztwo we wdrożeniu, monitoringu i ewaluacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom klientów oraz mając na uwadze ich wygodę i komfort oferujemy pomoc w uzyskaniu DOTACJI z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla pracodawców zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy.

Maksymalne dofinansowanie wynosi aż 90% od całkowitej kwoty projektu

NA CO?

 •  projekty o charakterze doradczym, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
 • projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu –technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
 • projekty doradczo – inwestycyjne, łączące wyżej opisane działania

DLA KOGO?

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą zatrudnionych pracowników.

Rodzaj przedsiębiorstwa Liczba pracowników Procent budżetu podlegający dofinansowaniu  

Maksymalna kwota dofinansowania dla projektów

Doradczych w (PLN) Inwestycyjnych w (PLN) Inwestycyjno – doradczych* w (PLN)
Mikro przedsiębiorstwo 1-9 90% 40 000 100 000 140 000
Małe przedsiębiorstwo 9-49 80% 60 000 150 000 210 000
Średnie przedsiębiorstwo 50-249 60% 80 000 260 000 340 000
Duże przedsiębiorstwo 250 i więcej 20% 100 000 400 000 500 000

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców oferujemy szereg usług związanych z wnioskami:

 • realizację projektów po otrzymaniu dotacji
 • prowadzenie wniosków od napisania do realizacji
 • rozliczanie wniosków

Korzyści ze współpracy z nami to:

 • pisanie wniosków aż do otrzymania dotacji przez firmę
 • przygotowywanie wniosków przez specjalistę ds. BHP

oraz wieloletnich praktyków w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy gwarantujące właściwe sporządzenie dokumentacji

 • wykonanie audytu eksperckiego BHP w celu zdefiniowania obszarów wymagających poprawy i zmian, realizację doradztwa/ w tym niezbędnych szkoleń/,

Korzyści dla Przedsiębiorstwa:

 • pozyskanie maksymalnego finansowania na poprawę bezpieczeństwa pracy,
 • kompleksowa realizacja projektu od napisania wniosku, poprzez audyt, doradztwo, po rozliczenie,
 • optymalny i dostosowany do potrzeb czas realizacji projektu,
 • wykrycie i eliminacja nieprawidłowości z zakresu BHP,
 • brak wkładu własnego w pierwszej fazie realizacji projektu.

To niepowtarzalna możliwość na dofinansowanie na tak wysokim poziomie niezbędnych i wymaganych prawem zmian w zakresie BHP, które pozwolą na:

 • zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pracowników,
 • wybór optymalnego rozwiązania wymaganego dla każdego stanowiska pracy,
 • unowocześnienie stanowisk pracy,
 • zwiększenie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy,
 • wyeliminowanie niewłaściwych zachowań i przyzwyczajeń pracowników na stanowisku pracy,
 • zminimalizowanie ryzyka wypadków,
 • wyposażenie stanowisk w obowiązującą dokumentację zgodną wymaganiami w zakresie przepisów BHP.

Wykorzystaj szansę na poprawę bezpieczeństwa pracy w Twojej Firmie!

Skontaktuj się z Nami

Biuro
e-mail: biuro@cst.olsztyn.pl

Główny Specjalista ds. BHP i P.Poż.
Michał Rudziński
e-mail: m.rudzinski@cst.olsztyn.pl
Tel.: +48 733-931-130