Opracowanie dokumentacji doboru środków ochrony indywidualnej

Zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Kodeksu Pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i ochronę ich zdrowia w każdym aspekcie związanym z pracą. Gdy brak jest możliwości zapobiegania ryzyku u źródła, pracodawca powinien dążyć m.in. do stosowania nowych rozwiązań technicznych lub bezpiecznej organizacji pracy, a gdy jest to niemożliwe – nadawać priorytet środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej.

Środki ochrony indywidualnej są, zatem ostatecznym elementem programu redukcji ryzyka zawodowego. W związku z tym powinny zostać właściwie dobrane do poziomu zagrożeń występujących na poszczególnych stanowiskach pracy, gdyż w praktyce stanowią „ostatnią linię ochrony” i muszą być niezawodne.

Efektywna ochrona pracowników przed zagrożeniami będzie zapewniona jedynie wtedy, gdy środki ochrony indywidualnej oraz stosowana odzież ochronna są odpowiednie do wykonywanej pracy, poddawane odpowiedniej konserwacji i użytkowane przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie.

Dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej uzależniony jest od wielu czynników. Przy doborze odpowiednich akcesoriów należy zwrócić uwagę na elementy takie, jak:

  • ryzyko zawodowe na danym stanowisku pracy,
  • komfort, zdrowie oraz bezpieczeństwo pracownika,
  • potencjalne zagrożenia związane z wykonywanymi zadaniami,
  • możliwość dopasowania stroju i akcesoriów do pracownika,
  • uwzględnienie warunków pracy na stanowisku – m.in. temperatury, poziomu wilgotności, pozycji w której wykonuje się zadania i tym podobne.

Zasady doboru i użytkowania środków ochrony indywidualnej określają:

  • 237⁶-237¹⁰ kp
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173)
  • Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087 z późn. zm)

Z tego względu, dokument taki przygotowany powinien być przez specjalistę, który dobrze zna i rozumie specyfikę pracy na danym stanowisku, jego wymagania funkcjonalne oraz związane z nim zagrożenia. Opis wymaganego stroju, obuwia oraz środków ochrony indywidualnej zaś musi się znaleźć w instrukcji BHP.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Skontaktuj się z Nami

Biuro
e-mail: biuro@cst.olsztyn.pl

Główny Specjalista ds. BHP i P.Poż.
Michał Rudziński
e-mail: m.rudzinski@cst.olsztyn.pl
Tel.: +48 733-931-130