Koordynacja inwestycji budowlanych

Koordynacja inwestycji na odpowiednim poziomie ma bardzo duży wpływ na efektywność oraz wydajność przeprowadzanych działań. Odpowiednie przygotowanie budowy oraz wybór właściwego wykonawcy to jeden z najważniejszych etapów inwestycji, który będzie miał bezpośredni wpływ na jej dalsze losy.

  • Przygotowujemy konkurs ofert.
  • Razem z inwestorem wybieramy generalnego wykonawcę, który zapewni właściwą jakość pracy.
  • Dbamy o prawidłowe przygotowanie dokumentów formalno-prawnych.
  • Pilnujemy, aby budowa rozpoczęła się w uzgodnionym czasie i zgodnie z prawem.
  • Kontrolujemy warunki BHP i minimalizujemy ryzyko wypadków.
  • Sprawdzamy materiały budowlane i ich zgodność z projektem.
  • Permanentna analiza finansowo-rzeczowa budowy zapewnia Inwestorowi pełną świadomość kosztów i zobowiązań oraz minimalizuje nieprawidłowości i nadużycia.

Dbamy o to, aby wszystkie prace były prowadzone zgodnie z projektem oraz przy wysokiej jakości i należytej staranności, zapewniając:

  • Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych,
  • Raportowanie z postępu wykonywanych robót,
  • Niezależne doradztwo techniczne.

Skontaktuj się z Nami

Biuro
e-mail: biuro@cst.olsztyn.pl

Koordynator ds. Inwestycji Budowlanych
Michał Rudziński
e-mail: m.rudzinski@cst.olsztyn.pl
Tel.: +48 733-931-130