Pierwsza Pomoc

W Polsce każdego roku umiera kilka tysięcy osób tylko dlatego, że świadkowie zdarzenia nie potrafią udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem pogotowia ratunkowego. Obowiązująca od stycznia 2009r. nowelizacja Kodeksu Pracy nakłada na każdego pracodawcę szereg nowych obowiązków polegających między innymi na zapewnieniu środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wyznaczeniu osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy i ewakuację w razie niebezpieczeństwa. Zgodnie z przepisami pracownik który został wyznaczony do udzielanie pierwszej pomocy musi ukończyć szkolenie z pierwszej pomocy. Osoba przeszkolona otrzymuje certyfikat/ zaświadczenie. Raz uzyskane zaświadczenie nie traci swej ważności. Zalecany jest jednak ponowny udział w szkoleniu po dwóch latach.

Udzielanie pierwszej pomocy to obowiązek zapisany w §4 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Za nieudzielenie pomocy grozi odpowiedzialność karna. Jesteśmy zwolnieni z tego obowiązku w sytuacjach szczególnych, gdy pomocy mogą udzielić jedynie instytucje i osoby do tego powołane a przecież decyzję o rozpoczęciu udzielania pierwszej pomocy trzeba podjąć natychmiast. Ludzki mózg po około 4 minutach bez tlenu zaczyna umierać. Szansa, że karetka przyjedzie przed tym czasem, bywa niewielka. To dlatego tak ważna jest pierwsza pomoc, której mogą udzielić świadkowie wypadku.

Nasza propozycja to profesjonalny kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Stworzony by wyszkolić w zakresie pierwszej pomocy, w tym resuscytacji krążeniowo-oddechowej, użycia Automatycznego Zewnętrznego Defibrylatora (AED), oraz podstaw udzielania pomocy w stanach nagłych i urazach tych, którzy mogą spotkać się z koniecznością udzielania pierwszej pomocy, a więc wszystkich.

Czas trwania kursu pomocy przedmedycznej.

2 do 8 godzin lekcyjnych, w zależności od przyjętej opcji, można również poszerzyć zakres szkolenia.

Miejsce prowadzenia kursu

Możemy zrealizować szkolenie w siedzibie firmy, szkoły czy organizacji, jak również zapraszamy do profesjonalnych sal szkoleniowych.

Program szkolenia:

  • Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne,
  • Bezpieczeństwo własne, bezpieczeństwo poszkodowanego oraz bezpieczeństwo miejsca zdarzenia,
  • Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu,
  • Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe,
  • Utrata przytomności,
  • Zadławienia,
  • Zatrzymanie krążenia,
  • Urazy i złamania,
  • Krwawienia,
  • Bóle.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z oferty szkoleniowej.

Skontaktuj się z Nami

Biuro
e-mail: biuro@cst.olsztyn.pl

Główny Specjalista ds. BHP i P.Poż.
Michał Rudziński
e-mail: m.rudzinski@cst.olsztyn.pl
Tel.: +48 733-931-130