Kontakt

Dane rejestrowe:

CST Consulting Sp. z o.o.

Ul. Tadeusza Kościuszki 13 lok 123
10-501 Olsztyn,

NIP : 7393873443      REGON : 360967602
KRS: 0000547242

Numer konta:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. o/Olsztyn
53 1050 1764 1000 0092 1745 3589

PKO BP S.A. o/Olsztyn
31 1020 3541 0000 5202 0320 4211

Dane kontaktowe:

Biuro
e-mail: biuro@cst.olsztyn.pl

Prezes Zarządu
Natalia Stefaniak
e-mail: n.stefaniak@cst.olsztyn.pl
Tel.: +48 720-887-911

Główny Specjalista ds. BHP i P.Poż.
Koordynator ds. Inwestycji Budowlanych
Michał Rudziński
e-mail: m.rudzinski@cst.olsztyn.pl
Tel.: +48 733-931-130

CST Consulting Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta Olsztyna, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000547242 ; NIP: 739-387-34-43; Regon: 360967602 ; kapitał zakładowy 185.000 PLN w pełni opłacony