Prawo Pracy

Tematyka prawa pracy, z uwagi na dość częste zmiany przepisów i pojawiające się w praktyce istotne wątpliwości wymaga ciągłej aktualizacji i uzupełniania wiedzy. Udział w szkoleniach proponowanych przez CST Consulting zapewni Państwu dostęp do informacji o zmianach oraz o praktycznym znaczeniu obowiązujących przepisów. Zapewniamy najwyższy poziom oferowanych przez nas usług współpracując z wybitnym oraz doświadczonym dydaktycznie zespołem ekspertów. Zaufało nam mnóstwo firm, dla których przygotowaliśmy indywidualną ofertę w ramach szkolenia Prawo Pracy.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy w obszarze czasu pracy z uwagi na najnowsze zmiany prawne oraz doskonalenie umiejętności w zakresie m.in.: sporządzania poprawnych grafików czasu pracy, wyboru optymalnych rozwiązań prawnych pod kątem konkretnych potrzeb organizacji, wypełniania karty ewidencji czasu pracy, rozliczania nadgodzin pracy oraz pracy w dniach wolnych i innych nieobecności. Duża część szkolenia poświęcona zostanie praktycznym aspektom stosowania interpretacji Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Sądu Najwyższego, w tym zwłaszcza kwestiom związanym z rozbieżnościami interpretacyjnymi.

Dla kogo?

Chcesz, aby w Twojej firmie każdy pracownik posiadał odpowiednie kwalifikacje? Głównym założeniem prowadzonego przez Ciebie przedsiębiorstwa jest wykorzystywanie nowych rozwiązań? W takim razie trafiłeś idealnie! Serdecznie zapraszamy do udziału w niezwykle ważnych, profesjonalnych szkoleniach z zakresu prawa pracy. Ofertę kierujemy do Kadry Kierowniczej, właścicieli firm oraz osób prowadzących sprawy kadrowe w dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach, szkołach i różnego rodzaju instytucjach. Reagujemy na wszystkie zmiany w Kodeksie Pracy. Przy tworzeniu programów kursów uwzględniamy wszelkie potrzeby wszystkich pracodawców. To zatem opłacalna inwestycja w skuteczne podążanie za różnego rodzaju zmianami.

Moduły szkolenia:

  • zasady zatrudniania pracowników,
  • sposoby nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
  • czas pracy,
  • urlopy pracownicze,
  • nowe uprawnienia związane z rodzicielstwem,
  • wynagrodzenie za pracę,

Szkolenia „Prawo Pracy” podejmują więc nie tylko tematykę zmian oraz nowych obowiązków pracodawców, wynikających ze zmian w obowiązujących ustawach. Starają się również wkroczyć w obszar przyzwyczajeń i stereotypów, które bardzo często stają się przyczyną nieprawidłowego i niezgodnego z prawem funkcjonowania przedsiębiorstwa – w szczególności na szczeblu relacji pracodawca-pracownik. Zarówno wiedza, jak i doświadczenie przekonują nas o tym, iż respektowanie wszystkich zapisów znajdujących się w kodeksie pracy nie oznacza wydatków oraz ograniczenia dla firmy. Wręcz przeciwnie – oznacza przede wszystkim budowanie trwałych, opartych na lojalności i zaufaniu relacji z pracownikiem, jak również jest częścią inwestowania w dalszy rozwój prowadzonej działalności. nowe zasady ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Jesteśmy przekonani, że jakość naszych szkoleń nie zawiedzie Państwa oczekiwań.

Skontaktuj się z Nami

Biuro
e-mail: biuro@cst.olsztyn.pl

Główny Specjalista ds. BHP i P.Poż.
Michał Rudziński
e-mail: m.rudzinski@cst.olsztyn.pl
Tel.: +48 733-931-130