Przegląd stanowisk pracy

Analiza stanowisk pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy jest oceną stanu bezpieczeństwa w firmie, porównaniem go z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wskazaniem ewentualnych nieprawidłowości, oraz  możliwości poprawy warunków pracy.

Według rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r § 2. 1. pkt 3  w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 109, poz. 704 ze zm.) pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i warunki pracy  na jak najwyższym poziomie.

Nasza firma oferuje Państwu kontrolę warunków pracy, która w szczególności dotyczy:

  • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
  • stanu technicznego pomieszczeń pracy, w tym urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, odpylających i innych wpływających na warunki pracy,
  • oświetlenia ogólnego w pomieszczeniach oraz oświetlenia na stanowiskach pracy;
  • stanu pomieszczeń higieniczno -sanitarnych,
  • stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, w tym spełniania wymagań dotyczących oceny zgodności, wyposażenia w osłony i inne środki zabezpieczające pracowników obsługujących maszyny i urządzenia,
  • oceny ochrony pracowników przed działaniem materiałów i procesów technologicznych niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia,
  • zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy.

Dlaczego warto jest zrobić ocenę stanu BHP w firmie?

  • Ocena stanu bhp to propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
  • Przez ocenę dokonuje się porównania stanu bezpieczeństwa w zakładzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wskazanie  ewentualnych nieprawidłowości.

Skontaktuj się z Nami

Biuro
e-mail: biuro@cst.olsztyn.pl

Główny Specjalista ds. BHP i P.Poż.
Michał Rudziński
e-mail: m.rudzinski@cst.olsztyn.pl
Tel.: +48 733-931-130