Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Szkolenie okresowe BHP

Bezpieczeństwo pracownika na danym stanowisku pracy zależy w dużej mierze od jego wiedzy w zakresie BHP. Szkolenie okresowe jest obowiązkowe dla każdego pracownika, wymagane przepisami prawnymi określonymi w  rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Dlatego obowiązkiem pracodawców jest cykliczna organizacja szkoleń w tym zakresie.

Cel szkolenia okresowego BHP

Celem szkolenia jest aktualizację wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. oraz z zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno – organizacyjnymi w tej dziedzinie

Szkolenie wstępne, a szkolenie okresowe

To samo rozporządzenie Ministra wskazuje konieczność odbycia szkolenia wstępnego i szkolenia okresowego.
Na czym polega różnica między nimi?
Szkolenie wstępne BHP dedykowane jest nowo zatrudnionym pracownikom. Natomiast szkolenie okresowe BHP jest niejako jego kontynuacją – warto bowiem wiedzieć, że ważność szkolenia wstępnego wygasa po kilku-kilkunastu miesiącach od dnia zatrudnienia.

Kiedy należy przeprowadzić szkolenie okresowe BHP?

W związku z tym, że szkolenie okresowe BHP jest kontynuacją szkolenia wstępnego, pierwsze należy zorganizować nie później niż:

 • 6 miesięcy od momentu zatrudnienia osób kierujących pracownikami,
 • 12 miesięcy od momentu zatrudnienia pracowników na pozostałych stanowiskach.

Szkolenia okresowe BHP trzeba powtarzać. Raz odbyte szkolenie nie wystarczy. Pracowników należy uświadamiać i doskonalić w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy cyklicznie.

Kolejne szkolenia okresowe BHP należy przeprowadzić:

 • co 3 lata – dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • nie rzadziej niż 12 miesięcy – dla pracowników na stanowiskach robotniczych, na których istnieje szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia,
 • co 5 lat dla pracodawców,
 • co 6 lat – dla pracowników biurowych,
 • co 5 lat – dla pozostałych pracowników.

Firma CST Consulting oferuje kursy i szkolenia prowadzone przez  wykładowców i instruktorów o wysokich kwalifikacjach, odpowiednich do realizacji programów szkolenia. Szkolenia możemy przeprowadzić zarówno w naszej siedzibie jak i w Państwa firmie w terminie wcześniej uzgodnionym w formie stacjonarnej oraz w formie samokształcenia kierowanego.

Szczegóły:

 1. Szkolenia okresowe w formie samokształcenia kierowanego dla:
  1. Pracodawców
  2. kadry kierowniczej
  3. Pracowników administracyjno – biurowych
  4. Pracowników inżynieryjno – technicznych.
  5. Pracowników służb BHP
 2. Szkolenia okresowe w formie stacjonarnej :
  1. Pracodawców
  2. Pracodawców wykonujących zadania służby BHP
  3. Kadry kierowniczej
  4. Pracowników administracyjno – biurowych
  5. Pracowników inżynieryjno – technicznych
  6. Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  7. Personelu medycznego
  8. Nauczycieli
  9. Pracowników służb BHP

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem. Po pozytywnym zdaniu egzaminu organizator wystawia zaświadczenie ukończenia okresowego szkolenia BHP.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Skontaktuj się z Nami

Biuro
e-mail: biuro@cst.olsztyn.pl

Główny Specjalista ds. BHP i P.Poż.
Michał Rudziński
e-mail: m.rudzinski@cst.olsztyn.pl
Tel.: +48 733-931-130