Szkolenie antymobbingowe

Od 1 stycznia 2004 r. pracodawcy mają obowiązek przeciwdziałania mobbingowi zgodnie ze art. 94. 3 § 1 ustawy z dnia 1 stycznia 2004 r. w miejscu pracy.

Z myślą o ochronie pracownika, a także o zapewnieniu pracodawcom możliwości kreowania bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy, stworzyliśmy szkolenie, którego celem jest zapoznanie słuchaczy w możliwie najkrótszym czasie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi występowania mobbingu w miejscu pracy i przeciwdziałania tej groźnej patologii.

Sytuacje konfliktowe o charakterze mobbingu mają negatywny wpływ nie tylko na jakość i efektywność świadczonej przez osoby zatrudnione pracy, ale także na atmosferę stosunków interpersonalnych, stan zdrowia pracowników i ich ogólne samopoczucie psychiczne. W związku z tym poznanie metod przeciwdziałania mobbingowi oraz głównych rysów charakterystycznych mobbera i jego metod działania, stanowią główne zagadnienia przedstawiane na szkoleniu z zakresu przeciwdziałania mobbingowi dla pracowników.

Istotne jest, aby kursanci dokładnie zapoznali się z przyczynami sprzyjającymi występowaniu mobbingu oraz nauczyli się odróżniać sytuacje mobbingowe od tych, które noszą wyłącznie znamiona konfliktu, a nie są mobbingiem. Dlatego szkolenie przygotowuje uczestników do rozpoznawania sytuacji o charakterze mobbingowym i ich odróżniania od innych zjawisk patologicznych, charakterystycznych dla środowiska pracy.

Korzyści dla Firmy:

  • Wywiązanie się z wynikającego z ustawy obowiązku przeciwdziałania mobbingowi.
  • Poprawa atmosfery i efektywności pracy.
  • Pozytywny wpływ na wizerunek firmy i postawę pracowników.
  • Eliminacja konfliktów.
  • Identyfikacja pracowników z firmą i poczucie realizacji wspólnego celu.
  • Budowanie wizerunku firmy.

Skontaktuj się z Nami

Biuro
e-mail: biuro@cst.olsztyn.pl

Główny Specjalista ds. BHP i P.Poż.
Michał Rudziński
e-mail: m.rudzinski@cst.olsztyn.pl
Tel.: +48 733-931-130