Prawo pracy – praktyka stosowania z uwzględnieniem najnowszych zmian w roku 2019

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu przedstawienie interpretacji przepisów z zakresu prawa pracy, rozwiązywanie problemów w firmach w sprawach pracowniczych na konkretnych przykładach.

Szkolenie poprowadzi doświadczony specjalista z zakresu prawa pracy, Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy.

TERMIN SZKOLENIA: 1 marca 2019
MIEJSCE REALIZACJI SZKOLENIA:
Szkolenie odbywać się będzie w sali wykładowej w siedzibie:
CST Consulting Sp. z o. o. w Olsztynie, ul. Kościuszki 13 lok 123.
Sala wykładowa wyposażona jest w urządzenia multimedialne, które w nieoceniony sposób wspomagają proces nauki.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 9.00 – 14.45
KOSZT SZKOLENIA: 310,00 zł +23%VAT od osoby
płatne przelewem przed rozpoczęciem szkolenia.

Dla wszystkich zgłoszeń do dnia 15.02.2019

rabat 15%

od ceny netto.

Cena obejmuje:

  • Prezentację wykładów
  • Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika
  • Świadectwo ukończenia szkolenia
  • Serwis kawowy

Karta Szkolenia do pobrania

TEMATYKA SZKOLENIA

RAMOWY PROGRAM:

1. Nowe zasady prowadzenia i przechowywania akt osobowych w 2019 r.
2. Przechowywanie akt pracowniczych w formie elektronicznej
3. Nowy sposób prowadzenia akt osobowych
4. Nowe przepisy ustawy o związkach zawodowych
5. Zmiany w obowiązku poinformowania o liczbie członków zakładowej organizacji związkowej
6. Zmiany w szczególnej ochronie przed zwolnieniem działaczy związkowych
7. RODO w kadrach i monitoring pracowników
8. Jakie dane kandydatów do pracy i pracowników może przetwarzać pracodawca
9. Prawa pracowników jako osób, których dane przetwarzane są przez pracodawcę
10. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), a Pracownicze Programy Emerytalne (PPE)
11. Podstawowe założenia i zasady działania PPK
12. Sankcje za naruszenie przepisów o PPK
13. Podstawowe założenia i zasady działania PPE
14. Relacje pomiędzy PPK a PPE

Cena: 310,00 zł + VAT

CST Consulting

Miejsce szkolenia:

ul. Kościuszki 13/123, Olsztyn
CST Consulting

Termin szkolenia:

01.03.2019
CST Consulting

Przedział czasowy:

9.00 – 14.45

Skontaktuj się z Nami

Dyrektor Zarządzający
e-mail: biuro@cst.olsztyn.pl
Tel.: +48 502-122-238

Główny Specjalista ds. BHP i P.Poż.
e-mail: m.rudzinski@cst.olsztyn.pl
Tel.: +48 733-931-130