Aktualności

Od 2019 r. akta osobowe w 4 częściach. Jak podzielimy dokumentację pracowniczą po zmianach ?

Od 2019 r. akta osobowe w 4 częściach. Jak podzielimy dokumentację pracowniczą po zmianach ?

Autor: Administrator / Data publikacji: 05-01-2019

Najnowszy projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej (z 13 września 2018 r.) zakłada nowy podział dokumentacji gromadzonej w aktach osobowych.

Projektowany, nowy układ akt osobowych zakłada więc wydzielenie w ramach części C dokumentacji związanej z ponoszoną przez pracownika odpowiedzialnością porządkową lub dyscyplinarną. Natomiast dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia przesunięte zostaną do nowej części D (obecnie gromadzone w części C)

Po zmianach możliwe będzie również dzielenie części B akt osobowych na mniejsze części, tak aby można w nich było przechowywać oświadczenia lub dokumenty powiązane ze sobą tematycznie (np. część B1 – dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy, część B2 – skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie, B2 – potwierdzenia zapoznania się pracownika z dokumentami itd.). W przypadku skorzystania z tej możliwości, przechowywanie w porządku chronologicznym, numerowanie oraz tworzenie wykazu oświadczeń lub dokumentów będzie dotyczyło każdej części.

 

Natomiast w części C, projekt przewiduje możliwość jej podziału na mniejsze części dotyczące nałożenia określonej kary, które nastąpiło bądź na podstawie przepisów Kodeksu pracy o odpowiedzialności porządkowej, bądź np. przepisów ustawy o służbie cywilnej o odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Aktualności