Aktualności

Zamiany w sposobie wypłat wynagrodzenia pracownikom

Zamiany w sposobie wypłat wynagrodzenia pracownikom

Autor: Administrator / Data publikacji: 05-01-2019

Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją wprowadza małe zmiany w Kodeksu pracy w zakresie zasad wypłaty wynagrodzenia pracownikom. Od 1 stycznia 2019 r. art. 86 § 3 Kodeksu pracy otrzyma nowe brzmienie: „Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.” Mimo, iż w obecnych czasach większość pracowników otrzymuje pensje przelewem na konto, to do końca 2018 roku zgodnie zapisami w KP pracodawca zobowiązany jest do przekazania wypłata do rąk własnych pracownika a przelew na konto dokonywany jest na pisemny wniosek pracownika.

Aktualności